Geef een gift! 


Fijn dat u de NPV afdeling Bommelerwaard wilt steunen met een gift!

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL14 RABO 0326 0236 90 ten name van NPV-afdeling Bommelerwaard.

De NPV is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarom mogelijk aftrekbaar van de belasting.