Contactpersoon Vrijwillige Palliatieve Thuishulp (VPTH)

Onze vrijwilligers van de vrijwillige palliatieve (= terminale) thuishulp bieden hulp aan mensen in hun laatste levensfase. U kunt hiervoor contact opnemen met onze contactpersoon.


Contactpersoon Vrijwillige Palliatieve Thuishulp

Petra van Wijk

Petra van Wijk

Centraal Telefoonnr. 06-30530699

Email palliatievethuishulp@npvbommelerwaard.nl

Bij geen gehoor: Liesbeth Boere

Bij geen gehoor: Liesbeth Boere

Telefoon 06-12251489

Email coordinator@npvbommelerwaard.nl